Om oss

Vi är belägna i gamla stationshuset, Västra Station. Ambitionen är att känslan som sitter i väggarna skall genomsyra den moderna miljön och få oss att bromsa in lite.